⚡COOKIE NOT SET, BROWSER LANGUAGE DETECTED:en⚡ ⚡TRANSLATION TABLE LOADEDen⚡ ⚡LOAD SMARTYen⚡ ⚡BEFORE DISPLAYen⚡
15

Grawostar Laserman Xpress ⬞

This product has no modules in selected language, please wait we working hard to add it, you may select another language or check below all existing modules in all languages...

Grawostar Laserman Xpress ⬞ - Fiber laser engraving machine ⬞

Ask for the price (AVAILABLE_WORLDWIDE ⬞)

there is a problem ....

This product has no modules in selected language, please wait we working hard to add it, you may select another language or check below all existing modules in all languages...

Fiber laser engraving machine

Grawostar Laserman™ eXpress laser engraving machine with a 20W laser source is designed for engraving and marking of bar codes, serial numbers, logotypes etc. in large manufacturing and engraving plants and in production lines. Laser light is directed through a special computer software-controlled optical head to engrave permanent markings on the surface of various materials. 

Grawostar Laserman™ eXpress is a high-precision engraving and marking fiber laser. A cost-effective and reliable fiber-type laser marking machine offering powerful performance and durability. Fiber-optic technology offers high energy conversion capacity, high quality of the light beam, low power consumption and long useful life. The air-cooled, low-noise compact machine integrated with the power source guarantees comfortable use and efficient performance. 

For more technical information on compatibility of the laser machine and possible use with your materials, please contact us!

Why Grawostar Laserman™?

 • Quality – our products are always a top-quality choice. Grawostar Laserman™ is a European brand and offers tried and tested solutions recommended by our clients for many years now. We always sell machines which meet highest quality standards.
 • Three product lines – Grawostar Laserman™ includes three product lines: Laserman™ eXpress (cost-effective versatile line), Laserman™ eXpress (ultra-durable production-grade line), and Laserman™ V Pro (multi-color marking on stainless steel materials) to suit various needs of our clients.
 • After-sale service – we offer professional warranty and post-warranty service of our machines. Our specialists have the necessary knowledge and are trained on the operation and maintenance of the systems used for the engraving and marking of ABS materials, paper, wood, precious and non-ferrous metals, leather, and other materials.
 • Safety – Laserman products are sold by a Polish company. All our machines are certified for the relevant European work safety standards. We do not sell counterfeited products or protective eyewear ‘made in China’. 
 • Competent customer service staff – our specialists will help select optimum solutions to suit your needs. Only our company, with the track record dating back to 1996, is able to offer such professional customer service.

Compatible materials (selected)

Grawostar Laserman™ eXpress can be used for marking metals, including steels, brass, aluminum, copper, silver, gold and platinum. Grawostar Laserman™ eXpress can also be used for marking non-metal materials such as ABS, Nylon, PES, PVC, and Makrolon. Grawostar Laserman™ eXpress can also be used to mark thousands of other materials (please contact us to determine compatibility).

Grawostar Laserman™ eXpress can be used for engraving the face (dial) of clocks and watches without the need to disassemble them; the same applies to water meters and elements behind glass or crystal, etc., as the laser is able to penetrate through the glass and mark or engrave on the inside (for instance, on a mirror).

Grawostar Laserman™ eXpress can be used to mark pendrives, clocks and watches, drink bottles, pens, bottle caps, nameplates, selected ceramics, tools, toys, medical products, electronics, instruments, switches, mobile phones, engraving laminates, and tens of thousands of other advertising and promotional products and gadgets. 

Grawostar Laserman™ eXpress can handle very difficult engravings on high-precision and sensitive electronics and medical devices, which makes it an ideal solution for applications such as industrial marking, engraving, identification, code application and numbering.

Optional components

 • Pen dispenser
 • Special dispenser
 • X, Y, Z adjustable stage
 • Rotating axis (turntable)
 • Column turntable
 • I/O module
 • In-motion marking module
 • Remote system start (start/abort button)
 • Computer-controlled Z, A, X, Y lift
 • Special handles, production lines
 • Housing
 • Lenses for various working areas
 • Protective eyewear
 • Emission absorption and extraction system TBH LN 230 or TBH BF-10
 • Training
 • Lease and credit facilities (creditworthiness must be proven)

Working area

The standard working area, depending on the selected lenses, is 150mm x 150mm; the working area may be adjusted as needed. 

The manufacturer reserves the right to change the technical parameters of the product to improve its quality and extend the scope of application. 

Please contact us prior to any purchase.

The delivery is subject exclusively to the terms set by TBH Polska Sp. z o.o. For safety reasons, relevant training must be conducted prior to purchasing any laser product.

We offer adequate protection

Without adequate protection, light emitted by lasers of this type can harm your eyesight, and the vapors generated while operating a laser may be harmful to your lungs, other internal body organs, and skin.

Most sellers would ignore safety considerations, exposing their clients to serious health hazards. Please choose wisely.

Our portfolio includes protective eyewear with certificates endorsed by the Chief Labor Inspectorate of Poland, as well as systems for extraction and disposal of contaminants, which may be connected to the laser and operate in a three-shift system to eliminate even 99.99% of harmful emissions.

We offer adequate protection

We will be happy to assist you by telephone – feel free to contact us any time and thank you for visiting our website. YOU ARE MORE THAN WELCOME TO VISIT OUR COMPANY. WE ORGANIZE PRODUCT DEMONSTRATIONS, TEST LAUNCHES, AND TESTS ON CLIENT’S MATERIALS… FREE OF CHARGE!

For more technical information on compatibility of the laser machine and possible use with your materials, please contact us!


All photographs and trade names are subject to copyright and are protected by law; they cannot be copied and used without prior written consent of the owner.
(pursuant to the Fair Trading Act of April 16th 1993, Journal of Laws Dz.U. of 1993, No. 153, item 1503).


Znakowarka laserowa FIBER

Grawerka laserowa Grawostar Laserman™ eXpress wyposażona w źródło lasera o mocy 20W przeznaczona jest do grawerowania i znakowania kodów kreskowych, numerów serii, logotypów itd.

Światło laserowe kierowane przez specjalną głowicę optyczną sterowaną programem komputerowym, powoduje grawerowanie na powierzchni materiału i powstanie trwałego wzoru. Grawostar Laserman™ eXpress to laser grawerski, znakowarka laserowa typu fiber o wysokiej precyzji .

Ekonomiczna, niezawodna znakowarka laserowa typu fiber o wysokiej wydajności i trwałości. Dzięki technologii światłowodowej oferuje wysoką sprawność przetwarzania energii, wysoką jakość wiązki światła, niski pobór mocy oraz długą żywotność. 

Chłodzona powietrzem, cicha, o zwartej strukturze i zintegrowana z zasilaniem pozwala na wygodną i ekonomiczną pracę.

Dlaczego właśnie Grawostar Laserman™?

 • Jakość - nasze maszyny są zawsze najwyższej jakości. Grawostar Laserman™ to polska marka i sprawdzone rozwiązania polecane przez naszych klientów od wielu lat. Zawsze posiadamy wysoki standard sprzedawanych maszyn.
 •  Trzy linie urządzeń - Grawostar Laserman™ posiada trzy linie urządzeń, Laserman™ eXpress (ekonomiczna, wszechstronna linia), Laserman™ III XS (ultra wytrzymała linia produkcyjna), Laserman™ V Pro (linia dla klientów znakujących w wielu kolorach na stalach nierdzewnych) - każdy klient może dobrać laser do swoich potrzeb.
 • Serwis - zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kupowanych u nas maszyn. Nasi specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji maszyn do obróbki ABS, papieru, drewna i metali szlachetnych, kolorowych, skóry i innych materiałów.
 • Bezpieczeństwo - wybierając Laserman, masz pewność że kupujesz w polskiej firmie. Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie europejskie atesty bezpieczeństwa pracy. Nie sprzedajemy podrabianych urządzeń, nie sprzedajemy "chińskich" okularów ochronnych.
 • Kompetentna obsługa - Nasi specjaliści doradzą w wyborze optymalnych rozwiązań dla Twojej firmy. Tylko u nas możesz liczyć na fachową obsługę. Nasze doświadczenia sięgają roku 1996.

Znakowane materiały (wybrane):

Grawostar Laserman™ eXpress może znakować metale, w tym stale, mosiądz, aluminium, miedź, srebro, złoto, platynę. Grawostar Laserman™ eXpress może również znakować na niemetalach - takich jak ABS, Nylon, PES, PVC, Makrolon. 

Grawostar Laserman™ eXpress znakuje również tysiące innych materiałów (prosimy o kontakt z naszą firmą w celu ustalenia możliwości znakowania). 

Grawostar Laserman™ eXpress może znakować na tarczy (cyferblacie) zegarka bez konieczności rozbierania zegarka, dotyczy to również wodomierzy, elementów za szybą, kryształem etc. laser przenika szkło i znakuje wewnątrz produktu (na przykład na lustrze).

Grawostar Laserman™ eXpress - znakuje pendrive, zegarki, bidony, długopisy, kapsle, tabliczki znamionowe, wybraną ceramikę, znakuje narzędzia, zabawki, produkty medyczne, elektronikę, przyrządy, przełączniki, telefony komórkowe, laminaty grawerskie i dziesiątki tysięcy innych produktów reklamowych.

Grawostar Laserman™ eXpress - może realizować wyjątkowo trudne znakowanie precyzyjnych i wrażliwych elementów elektronicznych i instrumentów medycznych. Powyższa charakterystyka czyni system idealnym w zastosowaniach takich jak: znakowanie przemysłowe, grawerowanie, identyfikacja, opisywanie kodami i numerowanie.

Opcje systemu:

 • Podajnik długopisów
 • Podajnik specjalny
 • Regulowany stolik X,Y,Z
 • Oś obrotowa (obrotnica)
 • Obrotnica kolumny
 • Moduł I/O
 • Moduł znakowania w ruchu
 • Zdalny start systemu (przycisk start/abort)
 • Komputerowo sterowany podnośnik Z, A, X, Y
 • Specjalne uchwyty, linie produkcyjne
 • Obudowa do urządzenia
 • Soczewki dla różnych pól roboczych
 • Okulary ochronne
 • System pochłaniania i odciągu zanieczyszczeń TBH LN 230 lub TBH BF-10
 • Szkolenie
 • Leasing, kredyt (wymagana zdolność kredytowa)

Pole pracy ...

Pole pracy zależne od wybranej soczewki, standardowo w zestawie: 150mm x 150mm, istnieje możliwość zmiany.

Producent zastrzega sobie prawo zmian w parametrach technicznych w celu poprawy jakości produktu i zwiększenia zakresu jego przydatności.

Każdorazowo prosimy o kontakt przed zakupem urządzenia. Dostawa wyłącznie na warunkach TBH Polska Sp. z o.o.

Ze względów bezpieczeństwa przed nabyciem urządzenia laserowego należy przejść szkolenie. Prosimy zapoznać się z ważną informacją bezpieczeństwa: Światło tego typu laserów bez zastosowania odpowiedniej ochrony jest niebezpieczne dla wzroku, a opary powstałe w skutek obróbki laserem mogą być niebezpieczne dla płuc, narządów wewnętrznych i skóry.

Większość sprzedających ignoruje taką wiedzę i naraża klientów na poważne niebezpieczeństwo, prosimy wybierać rozważnie.

W naszej ofercie znajdą Państwo okulary ochronne z certyfikatami, które uznaje Państwowa Inspekcja Pracy oraz systemy odciągu i utylizacji zanieczyszczeń, które podłączone do lasera mogą pracować nawet w systemie trójzmianowym i eliminują 99,99% zanieczyszczeń.

Pokazy urządzeń

Każdorazowo możemy pomóc telefonicznie - zapraszamy do kontaktu i dziękujemy za wizytę na naszych stronach. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ FIRMY, POKAZY MASZYN, URUCHOMIENIA TESTOWE, TESTY NA MATERIALE KLIENTA SĄ ... NIEODPŁATNE!

Informacja techniczna o kompatybilności urządzenia i możliwościach obróbki Państwa materiału w zakładce "kontakt" - Zapraszamy!

Zdjęcia oraz nazwy są prawnie zastrzeżone, są chronione prawem, nie wolno ich kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody właściciela. (ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 1993 r. Nr 153, poz. 1503). 

Grawostar Laserman Xpress ⬞

Free Trainig

For all Machines

Experienced Team

Over 25 years of Experience

Competitive price

Tax Free for Export

Big offer

Best choice